00,00 NOKVis handlekurv
SØK HER
 

Aktuelle produkter: Regler for salg og kjøp av fyrverkeri


Salg av fyrverkeri til forbruker kan bare skje over disk i tidsrommet 27. til 31. desember. Det er i utgangspunktet forbudt å kjøpe profesjonelt fyrverkeri og raketter. Kommunens brannvesen kan imidlertid gi tillatelse til kjøp av slikt fyrverkeri, men tillatelsen er begrenset til ett enkelt uttak.

Den som vil drive handel med eksplosiv vare (som fyrverkeri) må ha tillatelse fra kommunen (som regel ved brannvesenet). Tillatelsen til handel kan bare gis til den som anses skikket, og den gjelder bare handel fra et bestemt forretningssted. De som selger fyrverkeri skal ha ansatt minst en person som har gått obligatorisk handelskurs og kan fremvise gyldig kompetansebevis fra Norsk Brannvernforening. Det er ikke nødvendig med tillatelse for å selge fyrverkeri i kategori 1.
 

Fyrverkeri inndeles i følgende 4 kategorier etter risikonivå:

  • Kategori 1: fyrverkeri forbundet med lav risiko og minimalt støynivå, som er beregnet til utendørs bruk i fysisk begrensede områder, herunder fyrverkeri til innendørs bruk i boliger. For eksempel kruttlapper, knall Bon-Bon, bordbomber, stjerneskudd m.m. Aldersgrense 12 år, kan brukes hele året.

  • Kategori 2: fyrverkeri forbundet med lav risiko og lavt støynivå, som er beregnet til utendørs bruk i fysisk begrensede områder. For eksempel markfyrverkeri samt mindre romerske lys, soler og annet fyrverkeri med begrenset fareområde. Aldersgrense 18 år.

  • Kategori 3: fyrverkeri forbundet med middels risiko, som er beregnet til utendørs bruk i større, fysisk åpne områder og hvis støynivå ikke er helseskadelig. For eksempel raketter, luftbomber, ildbeger og større romerske lys og bombebatterier. Aldersgrense 18 år.

  • Kategori 4: fyrverkeri forbundet med høy risiko, som er beregnet til kun å bli brukt av profesjonelle og hvis støynivå ikke er helseskadelig. For eksempel profesjonelt Display-fyrverkeri.

Kilde: dsb.no (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap)

I Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff står det i § 2-3 at «Røyking og bruk av åpen ild eller andre tennkilder er forbudt innenfor anlegg, på område eller i rom hvor eksplosjonsfarlige stoffer forekommer under slike forhold at det er fare for brann eller eksplosjon. Oppslag om dette skal finnes på passende steder.»

I § 7-6 som handler om Merking, står det at "Ved oppbevaring av mengder ut over frimengdene angitt i § 7-1, skal oppbevaringsstedet være merket: «Eksplosiv vare. Røyking og all bruk av ild er forbudt»". 

Klikk her for å lese hele forskriften.

Kilde: Lovdata.noFinner du ikke det du leter etter? Kontakt oss, så skal vi gjøre vårt beste for å hjelpe deg!