00,00 NOKVis handlekurv
SØK HER
 

Byggeplasskilt


Byggeplasskilt fra JO Safety er utviklet med bakgrunn i Byggherreforskriften og er lette å forstå uansett kulturell eller språklig bakgrunn. Alle våre byggeplasskilt oppfyller ISO standard 7010 sine krav til bruk av symboler/ piktogram og farger. 

For å unngå skader og ulykker på byggeplassen, er det viktig at alle som ferdes på byggeplassen er godt informert om gjeldende påbud og forbud. Ved å sette opp et byggeplasskilt ved inngangen til byggeplassen, overholdes opplysnings- og informasjonsplikten. 

HMS-byggeplasskilt bør monteres i øyenhøyde og være fullt synlig fra alle vinkler. Utstyr for førstehjelp og brannslukking skal også være tydelig merket med sikkerhetsskilt og rømningsveier skal merkes med høyt monterte retningsskilt.