00,00 NOKVis handlekurv
SØK HER
 

Byggeplasskilt

Byggeplasskilt fra JO Safety brukes til å informere alle som ferdes på byggeplassen og i anleggsområder om gjeldende påbud og forbud som gjelder for å ivareta sikkerheten. Ved å sette opp et skilt ved inngangen til byggeplassen, overholdes opplysnings- og informasjonsplikten. HMS-byggeplasskilt bør monteres i øyenhøyde og være fullt synlig fra alle vinkler. Utstyr for førstehjelp og brannslukking skal også være tydelig merket med sikkerhetsskilt og rømningsveier skal merkes med høyt monterte retningsskilt.

Krav til utforming av byggeplasskilt


Byggeplasskiltene leveres i flere varianter og alle oppfyller ISO standard 7010 sine krav til bruk av farger og symboler. Byggeplass skilt er utviklet med bakgrunn i Byggherreforskriften og er lette å forstå uansett kulturell eller språklig bakgrunn.