00,00 NOKVis handlekurv
SØK HER
 

Skilt til stillas


I 2015 fattet Arbeids- og sosialdepartementet nye regler i forskrift om utførelse av arbeid i høyden. Reglene gjelder fra 1. januar 2016 og omhandler blant annet skilting og kontroll av stillas. I § 17-8: Montering, bruk og demontering av stillaser står det at man skal varsle med skilt med forbud mot bruk når det foregår montering, demontering, gjøres endringer eller når de avdekkes mangler på stillaset. 


Krav til utforming av skilt til stillas


JO Safety sine skilt til stillas inneholder korrekte informasjon og felter til utfylling til alle lovpålagte opplysninger som skal med. I § 17-11 skilting av stillas kan man lese at alle stillas skal ha varig og lett synlig skilt med opplysninger om stillasets eier, stillasbygger, tillatte laster og kontaktperson med telefonnummer og informasjon om siste kontrolldato og kontrollør.