Bruk av informasjonskapler (cookies)
JO Safety AS benytter informasjonskapsler (cookies) på nettsiden for å gi våre kunder en best mulig brukeropplevelse. Les om hvilke cookies vi bruker og hvordan vi administrerer dem nederst på nettsiden.

JO Safety slogan vores skilte din sikkerhed
SØK HER
 
0
0,00 NOK
Eks. MVAInkl. MVA

Lover og regler - Sikkerhetsskilting


Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler. Vær oppmerksom på at det kan være kommet endringer i lovteksten.

1. Krav til sikkerhetsskilting

Sikkerhetsskilting skal hurtig og tydelig rette oppmerksomheten mot de formål og situasjoner som kan innebære fare. Sikkerhetsskiltingen skal ikke erstatte nødvendige verneinnretninger.

2. Sikkerhetsskilting ved trafikk på arbeidsområde

Når trafikk inne på et arbeidsområde kan medføre fare for sikkerheten, skal arbeidsgiver sørge for å sette opp de skiltene som er nødvendige.

3. Varselfarger for skilt

Skilt som inneholder en varselfarge skal være i samsvar med følgende tabell:


4. Bestemmelser om bruk av sikkerhetsskilt og signaler

Bruk av sikkerhetsskilt og signaler skal planlegges slik at:

  1. Annen skilting eller andre lys- eller lydkilder ikke plasseres slik at det kan påvirke synligheten eller hørbarheten på de skiltene eller signalene som kreves etter denne forskriften.

  2. Plassering av flere skilt nær hverandre unngås.

  3. Lyssignal som kan forveksles ikke brukes samtidig.

  4. Skilt eller signalinnretninger blir lette å forstå og godt synlige i forhold til de farene de skal varsle om.

  5. Skilt eller signalinnretninger blir plassert i nødvendig antall i forhold til graden av fare eller risiko eller til sonen som skal dekkes.

  6. Skilt og signalinnretninger blir kontrollert før de settes i drift og skal deretter jevnlig rengjøres, vedlikeholdes, kontrolleres, repareres og, om nødvendig erstattes, for å sikre at de fungerer korrekt og virker etter hensikten.

  7. Skilting som krever en energikilde, blir sikret med nødtilførsel i tilfelle strømbrudd, med mindre risikoen forsvinner med strømbruddet.

  8. Dersom berørte arbeidstakeres hørsel eller syn hemmes, f.eks. som følge av bruk av personlig verneutstyr, treffes det tiltak for å utfylle eller erstatte den aktuelle skiltingen.

5.Utforming av sikkerhetsskilt

Symboler for sikkerhetsskilting skal være så enkle som mulig og bare inneholde vesentlige opplysninger.
Symbolene som brukes skal være mest mulig lik dem som er vist i punkt 7. Eventuelle mindre avvik skal ikke kunne føre til misforståelser.
Sikkerhetsskilt skal lages av materiale som egner seg for det miljøet de skal stå i.
Sikkerhetsskilt skal være av en slik størrelse og farge og lysegenskapene av en slik art, at skiltene lett kan ses og forstås.

6.Plassering, belysning og fjerning av sikkerhetsskilt

Sikkerhetsskilt skal plasseres slik at de ikke representerer noen fare eller uønsket hindring.
Det skal brukes selvlysende farger, reflekterende materiale eller kunstig belysning der det naturlige lyset er dårlig.
Sikkerhetsskiltet skal fjernes når situasjonen den henviser til ikke lenger er til stede.
Endret ved forskrift 30 des 2013 nr. 1719 (i kraft 1 jan 2014).

7. Sikkerhetsskilt som skal brukes

7.1 Forbudsskilt er skilt som forbyr handling som, direkte eller indirekte, kan forårsake fare
       Forbudsskilt skal ha:
       - rund form
       - sort symbol på hvit bakgrunn, kantbord og diagonal linje (skrånende nedover fra venstre til høyre tvers over symbolet i 45 ° vinkel
         i forhold til vannrett) i rødt (rødfargen skal dekke minst 35 % av skiltflaten).

7.2 Fareskilt er skilt som advarer mot risiko og fare.
      Fareskilt skal ha:
       - trekantform
       - sort symbol på gul bakgrunn med sort kantbord og gulfargen skal oppta minst 50 % av skiltflaten.

7.3 Påbudsskilt er skilt som pålegger en bestemt handling.
      Påbudsskilt skal ha:
       - rund form
       - hvitt symbol på blå bakgrunn og blåfargen skal oppta minst 50 % av skiltflaten.

7.4 Nødskilt er skilt som gir opplysninger om nødutganger eller førstehjelps- eller redningsutstyr.
      Nødskilt skal ha:
       - rektangulær form eller kvadratisk form
       - hvitt symbol på grønn bakgrunn og grønnfargen skal oppta minst 50 % av skiltflaten.

7.5 Alarmskilt er skilt som angir plasseringen av nødstoppinnretninger, alarmknapper, evakueringssignaler og avstengningsmekanismer.
      Alarmskilt skal ha:
       - kvadratisk form
       - hvitt symbol på rød bakgrunn og rødfargen skal oppta minst 50 % av skiltflaten.

7.6 Brannvernskilt er skilt som angir plassering av utstyr som skal brukes i forbindelse med brann.
      Brannvernskilt skal ha:
       - rektangulær eller kvadratisk form
       - hvitt symbol på rød bakgrunn og rødfargen skal oppta minst 50 % av skiltflaten.
Endret ved forskrift 30 des 2013 nr. 1719 (i kraft 1 jan 2014).

8.Varig skilting og merking

Det skal være varig merking med sikkerhetsskilt der hvor arbeidstakerne kan bli utsatt for fare og der hvor det er innført forbud eller ufravikelige krav for å ivareta sikkerheten.
Rømningsveier og utstyr for rømning, redning, førstehjelp og brannslokking skal være varig merket.