Bruk av informasjonskapler (cookies)
JO Safety AS benytter informasjonskapsler (cookies) på nettsiden for å gi våre kunder en best mulig brukeropplevelse. Les om hvilke cookies vi bruker og hvordan vi administrerer dem nederst på nettsiden.

JO Safety slogan vores skilte din sikkerhed
SØK HER
 
0
0,00 NOK
Eks. MVAInkl. MVA

Sikkerhetsskilt

JO Safety sine sikkerhetsskilt følger Arbeidstilsynets retningslinjer for sikkerhetsskilting og merking, samt designkriteriene i de internasjonale standardene ISO 7010 / ISO 3864. Sikkerhetsskilt skal raskt og tydelig rette oppmerksomheten mot de formål og situasjoner som kan innebære fare og derfor skal symbolene som brukes være så enkle som mulig og bare inneholde vesentlig informasjon. Sikkerhetsskilt skal lages av materialer som egner seg for det miljøet de skal stå i. 

Det skal merkes varig med sikkerhetsskilt der hvor arbeidstakerne kan bli utsatt for fare og der hvor det er innført forbud eller ufravikelige krav for å ivareta sikkerheten. Rømningsveier og utstyr for rømning, redning, førstehjelp og brannslokking skal være varig merket. 
Kilde: Arbeidstilsynet.

Trenger du hjelp? Kontakt oss gjerne!

  • Galleri
  • Liste
   


Forskrifter for sikkerhetsskilt: Arbeidsplassforskriften

 

I Arbeidsplassforskriften finner man en rekke krav som skal sikre arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. Forskriften omfatter blant annet bygningstekniske krav til arbeidslokaler, utendørs arbeidsplasser, atkomst og oppbevaringssteder. 

 

Kapittel 5 i Arbeidsplassforskriften handler om skilting og merking og her kan man lese at sikkerhetsskilting raskt og tydelig skal rette oppmerksomheten mot de formål og situasjoner som kan innebære fare.

§ 5-3 Varselfarger for skilt

Forbudsskilt, alarmskilt og brannskilt skal ha rød farge.

Fareskilt skal ha gul eller oransje farge.

Påbudsskilt skal ha blå farge.

Nødskilt, nødutgangsskilt og førstehjelpsskilt skal ha grønn farge.

§ 5-5 Utforming av sikkerhetsskilt

Symboler for sikkerhetsskilt skal være så enkle som mulig og bare inneholde vesentlige opplysninger. Sikkerhetsskilt skal lages av materiale som egner seg for det miljøet de skal stå i og de skal være av en slik størrelse og farge og lysegenskapene av en slik art, at skiltene lett kan ses og forstås.

§ 5-6 Plassering, belysning og fjerning av sikkerhetsskilt

Sikkerhetsskilt skal plasseres slik at de ikke representerer noen fare eller uønsket hindring. Det skal brukes selvlysende farger, reflekterende materiale eller kunstig belysning der det naturlige lyset er dårlig. Sikkerhetsskilt skal fjernes når situasjonen den henviser til, ikke lenger er til stede.

§ 5-7 Sikkerhetsskilter som skal brukes

Forbudsskilt er skilt som forbyr handling som, direkte eller indirekte, kan forårsake fare. Forbudsskilt skal ha rund form, sort symbol på hvit bakgrunn, kantbord og diagonal linje i rødt og rødfargen skal dekke minst 35% av skiltflaten.

Fareskilt er skilt som advarer mot risiko og fare. Fareskilt skal ha trekantform, sort symbol på gul bakgrunn, sort kantbord og gulfargen skal dekke minst 50% av skiltflaten.

Påbudsskilt er skilt som pålegger en bestemt handling. Påbudsskilt skal ha rund form, hvitt symbol på blå bakgrunn og blåfargen skal dekke minst 50% av skiltflaten.

Nødskilt er skilt som gir opplysninger om nødutganger eller førstehjelps- eller redningsutstyr. Nødskilt skal ha kvadratisk eller rektangulær form, hvitt symbol på grønn bakgrunn og grønnfargen skal dekke minst 50% av skiltflaten.

Brannskilt er skilt som angir plasseringen av utstyr som skal brukes i forbindelse med brann. Brannskilt skal ha kvadratisk eller rektangulær form, hvitt symbol på rød bakgrunn og rødfargen skal dekke minst 50% av skiltflaten.

§ 5-11 Varig skilting og merking

Det skal være varig merking med sikkerhetsskilt der hvor arbeidstakerne kan bli utsatt for fare og der hvor det er innført forbud eller ufravikelige krav for å ivareta sikkerheten.
Kilde: Arbeidstilsynet