Bruk av informasjonskapler (cookies)
JO Safety AS benytter informasjonskapsler (cookies) på nettsiden for å gi våre kunder en best mulig brukeropplevelse. Les om hvilke cookies vi bruker og hvordan vi administrerer dem nederst på nettsiden.

JO Safety slogan vores skilte din sikkerhed
SØK HER
 
0
0,00 NOK
Eks. MVAInkl. MVA

Hindring av avfallsforurensning fra skip: MARPOL 73/78 Vedlegg V

I januar 2013 trådte MARPOL-konvensjonen i kraft, som innebærer et totalforbud mot dumping av avfall i havet. Konvensjonens målsetning er å ivareta det marine miljøet gjennom en fullstendig eliminering av forurensning ved olje eller andre skadelige substanser, og gjennom en minimalisering av slike utslipp ved uhell. Norge har forpliktet seg til denne konvensjonen.Alle skip med bruttotonnasje 100 eller mer, og alle skip som er sertifisert for minst 15 personer, og faste eller flytende plattformer skal ha en plan for avfallshåndtering som besetningen skal følge. Denne planen skal inneholde skriftlige prosedyrer for minimering, innsamling, oppbevaring, bearbeiding og disponering av avfall, herunder bruk av utstyret om bord. Den skal også angi hvilken person eller hvilke personer som er ansvarlige for å gjennomføre planen. Denne planen skal være skrevet på besetningens arbeidsspråk.
Kilde: Sjøfartsdirektoratet

  • Galleri
  • Liste
   

Endring i MARPOL-forskriften


MARPOL-forskriften ble endret i mars 2018 og produktene nedenfor er alle oppdatert for å samsvare med IMO-resolusjon 264(68) Polarkoden, samt MEPC 277(70) endringene til MARPOL Vedlegg V. 

IMO-resolusjon 264 (68) Polarkoden tar for seg avfallshåndtering i Arktis og følger prinsippene for søppelhåndtering i spesielle kodeområder, som beskrevet i MARPOL, (som ikke er arktisk). Det gjelder også søppel i nærheten av is. 

MEPC 277(70) endret MARPOL vedlegg V og avfalls-kategori for E-avfall ble lagt til. Avfalls-kategoriene (fra A - K) ble også delt i 2: 

Del 1: 
A. Plastics / Plast
B. Food wastes / Matavfall
C. Domestic wastes / Husholdningsavfall
D. Cooking oil / Matolje
E. Incinerator ashes / Forbrenningsaske
F. Operational wastes / Driftsavfall
G. Animal carcasses / Dyreskrotter
H. Fishing gear / Fiskeutstyr
I. E-waste / E-avfall 

Del 2: 
J. Cargo residues (non-HME) / Lasterester (ikke-skadelige for det marine miljøet)
K. Cargo residues (HME) / Lasterester (skadelige for det marine miljøet)